Fire pointer om organisering af sprogarbejdet

En af de forhindringer, jeg oftest møder hos pædagoger, når det handler om arbejdet med sprog, er det med at få tid nok til det. Det kan være virkelig frustrerende. Særligt hvis du oplever, at der er børn, der har et ekstra behov for sprogstimulering, som du ikke har mulighed for at bruge tilstrækkeligt tid på. Derfor handler dette indlæg om at få organiseret arbejdet med børnenes sprog.

Det første skridt på vejen er at få øje på alle de situationer i barnets hverdag, hvor barnet har mulighed for god kontakt med andre – både børn og voksne. Husk på, at kernen i sprogarbejdet er samspillet og kontakten mellem mennesker, hvor alt andet bygges ovenpå.

I kontakten til barnet er det vigtigt, at du og dine kollegaer bruger sprogstimulerende samtalestrategier så meget som muligt. Det er en måde at tale med børnene på, så deres sprog udvikler sig gennem samtalen med dig, f.eks. ved at du forklarer dem nye ord eller husker at bruge mange forskellige slags ord. Samtalestrategier er de bedste og mest grundlæggende værktøjer, du skal bruge, når du arbejder med børns sproglige udvikling. Derfor kan det godt betale sig at blive virkelig god til at bruge dem. Det kræver ingen planlægning og ingen materialer, og de kan bruges hvor som helst og når som helst sammen med børnene (læs mere i f.eks. ”Sprog i samspil” fra Dafolo)

Første pointe er derfor:

Med dette i baghovedet bliver blikket rettet mod det vigtige stykke sprogarbejde, du og dine kollegaer gør i alle hverdagens både planlagte og spontane situationer.

Herudover kan I bevidst arbejde med at øge muligheden for, at børnene ofte i løbet af hverdagen møder en voksen med tid og nærvær til de gode dialoger.

Anden pointe er derfor:  

Det kan fx være ud fra en aftale om hvem der er praktisk ”flyver” i forskellige situationer eller tidspunkter på dagen. Det kan være den, som modtager børn, der bliver afleveret om morgenen, tager telefonen, skifter en ble eller rydder op. Det er ofte gøremål som disse, der gør, at man må afbryde kontakten til et barn eller en gruppe af børn, som er fordybet en i dialog med dig.

Når du planlægger sprogstimulerende aktiviteter, kan du tage udgangspunkt i at børn:

  • lærer mere sprog, hvis det sker lystbetonet og i en meningsfuld sammenhæng som fx leg. Dvs., at de kan se meningen med at bruge sproget i den aktuelle situation og synes, det er sjovt eller interessant at kommunikere.
  • lettere lærer nye ord, hvis det sker i sammenhæng med ord og begreber inden for samme tema
  • lettere lærer nye ord ved selv at prøve og bruge alle sanserne (røre, se, lytte, dufte og smage)

Dette er som oftest nemmere at gøre med færre børn af gangen, hvor du har mulighed for at være i tæt dialog med det enkelte barn.

Her kommer tredje pointe ind i billedet:

Lige præcis den her med at lave mindre grupper og få tid til nærvær, er noget de fleste kan se udbyttet af og rigtig gerne vil arbejde med. Det er også den, der kan være rigtig svær, fordi det i sagens natur kræver, at der er voksne nok til at gøre det. Her har ledelsen i dagtilbuddet en væsentlig rolle at spille i forhold til at understøtte organiseringen, så man fx laver de mindre grupper på tværs af stuerne og hjælper hinanden med at dække ind, når nogen er i en mindre gruppe. Det bør ikke være en enkelte stues ansvar alene.

Derfor er fjerde og sidste pointe:

Og husk at planlægge det sammen med ledelsen og med de andre stuer – så kan mere lade sig gøre.

Videre læsning: Danmarks evalueringsinstitut (EVA) har sammen med Børne – og Socialministeriet lavet nogle fine materialer til at arbejde med organiseringen af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. De findes på:

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/organisering-laeringsmiljoeer

Jeg vil især anbefale at læse disse tre:

  • ”Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud – introduktion”
  • ”Organisering af pædagogiske aktiviteter – inspirationsark”
  • ”Viden om god organisering af læringsmiljøer – en kortlægning”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s